راز، صفحه ای پویا در خصوص قانون جذب، موفقیت، مثبت اندیشی، شکرگزاری، شادی، خوشبختی و ... است.
یادمان باشد که «من» کاملترین معجزه هستم.
برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه راز در فیس بوک مراجعه کنید.

نظم به وجود آورنده هماهنگی ها و هماهنگی ها زندگی ساز هستد.
علی علی کریمی

نظم به وجود آورنده هماهنگی ها و هماهنگی ها زندگی ساز هستد.

علی علی کریمی

شکیبا باشید، چیزهای خوب نصیب کسانی می شود که صبر می کنند.

شکیبا باشید، چیزهای خوب نصیب کسانی می شود که صبر می کنند.

تصمیمات اشتباه بخشی از زندگی است.
سرزنش کردن دیگران به خاطر تصمیمات اشتباه تان، نشانه نابالغی است.

تصمیمات اشتباه بخشی از زندگی است.

سرزنش کردن دیگران به خاطر تصمیمات اشتباه تان، نشانه نابالغی است.

بیرون زتو نیست هر چه در عالم هست
از خود بطلب هر آنچه خواهی که توئی

بیرون زتو نیست هر چه در عالم هست

از خود بطلب هر آنچه خواهی که توئی

باور کنید که می توانید، نصف راه را پیش رفته اید.
تئودور روزولت

باور کنید که می توانید، نصف راه را پیش رفته اید.

تئودور روزولت

هر زمان که فکر می کنید نمی توانید کاری را انجام دهید، شخص دیگری فکر می کند که می تواند.
روبرت کیوساکی

هر زمان که فکر می کنید نمی توانید کاری را انجام دهید، شخص دیگری فکر می کند که می تواند.

روبرت کیوساکی

با خدای خود خوش باش و او آرزوهای قلبی ات را برآورده خواهد کرد.
سالمز 37:4

با خدای خود خوش باش و او آرزوهای قلبی ات را برآورده خواهد کرد.

سالمز 37:4

چه مدت زندگی کردن مهم نیست
چگونه زندگی کردم مهم است

چه مدت زندگی کردن مهم نیست

چگونه زندگی کردم مهم است

هرگاه می خواهید کاری انجام دهید که موجب ترس تان می شود و جرات انجام آن را پیدا می کنید، عزت نفس تان چند درجه ای بالا می رود.

هرگاه می خواهید کاری انجام دهید که موجب ترس تان می شود و جرات انجام آن را پیدا می کنید، عزت نفس تان چند درجه ای بالا می رود.

آنچه جویای آنم، هم اکنون جویای من است
فلورانس اسکاول شین

آنچه جویای آنم، هم اکنون جویای من است

فلورانس اسکاول شین