راز، صفحه ای پویا در خصوص قانون جذب، موفقیت، مثبت اندیشی، شکرگزاری، شادی، خوشبختی و ... است.
یادمان باشد که «من» کاملترین معجزه هستم.
برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه راز در فیس بوک مراجعه کنید.

رویا ببینید، انگار که برای همیشه زنده خواهید بود.
زندگی کنید، انگار که امروز خواهید مرد.
جیمز دین

رویا ببینید، انگار که برای همیشه زنده خواهید بود.

زندگی کنید، انگار که امروز خواهید مرد.

جیمز دین

با استفاده از موسیقی آرمش بخش و زیبا افکار منفی رو از خود دور کرده و ذهن خود رو به سمت افکار مثبت هدایت کنید.

آفرینش، تنها شکل دادن به آن چیزی است که از قبل وجود داشته.
سری ماد بهاواگاتام

آفرینش، تنها شکل دادن به آن چیزی است که از قبل وجود داشته.

سری ماد بهاواگاتام

پافشاری در ادامه تلاش برای رسیدن به توفیق، در هر امری از اصول اساسی رسیدن به توفیق است.
علی علی کریمی

پافشاری در ادامه تلاش برای رسیدن به توفیق، در هر امری از اصول اساسی رسیدن به توفیق است.

علی علی کریمی

بهترین راه برای پیش بینی آینده تان این است که آن را بسازید.

بهترین راه برای پیش بینی آینده تان این است که آن را بسازید.

نظم به وجود آورنده هماهنگی ها و هماهنگی ها زندگی ساز هستد.
علی علی کریمی

نظم به وجود آورنده هماهنگی ها و هماهنگی ها زندگی ساز هستد.

علی علی کریمی

شکیبا باشید، چیزهای خوب نصیب کسانی می شود که صبر می کنند.

شکیبا باشید، چیزهای خوب نصیب کسانی می شود که صبر می کنند.

تصمیمات اشتباه بخشی از زندگی است.
سرزنش کردن دیگران به خاطر تصمیمات اشتباه تان، نشانه نابالغی است.

تصمیمات اشتباه بخشی از زندگی است.

سرزنش کردن دیگران به خاطر تصمیمات اشتباه تان، نشانه نابالغی است.

بیرون زتو نیست هر چه در عالم هست
از خود بطلب هر آنچه خواهی که توئی

بیرون زتو نیست هر چه در عالم هست

از خود بطلب هر آنچه خواهی که توئی

باور کنید که می توانید، نصف راه را پیش رفته اید.
تئودور روزولت

باور کنید که می توانید، نصف راه را پیش رفته اید.

تئودور روزولت

هر زمان که فکر می کنید نمی توانید کاری را انجام دهید، شخص دیگری فکر می کند که می تواند.
روبرت کیوساکی

هر زمان که فکر می کنید نمی توانید کاری را انجام دهید، شخص دیگری فکر می کند که می تواند.

روبرت کیوساکی

با خدای خود خوش باش و او آرزوهای قلبی ات را برآورده خواهد کرد.
سالمز 37:4

با خدای خود خوش باش و او آرزوهای قلبی ات را برآورده خواهد کرد.

سالمز 37:4